Archive for มีนาคม 2014

โครงการกล่องวิเศษ โดยบริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด


โครงการกล่องวิเศษ โดยบริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด เป็นโครงการที่ห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในการช่วยลดภาวะโลกร้อน ด้วยการนำกล่อง UHT มารีไซเคิลเพื่อแปรรูปเป็นแผ่นขิฟท์บอร์ด และนำมาประกอบเป็นโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนเพื่อมอบให้แก่โรงเรียนต่างๆ ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ampolfood.com/csr/ 


วันอังคารที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2557
Categories: , , , , , , | Comments Off

มาสคอตสำหรับเช่าล่าสุดจากโกบิ๊กมาสคอต


วันอังคารที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2557
Categories: , , , , , , | Comments Off

มาสคอตสำหรับเช่าล่าสุดจากโกบิ๊กมาสคอต

Categories: , , , , , , | Comments Off

มาสคอตสำหรับเช่าล่าสุดจากโกบิ๊กมาสคอตCategories: , , , , , , | Comments Off

ส่ง PIZZA อดใจไม่ไหว เห็นมาสคอต ขอจัดหน่อยแล้วกันCategories: , , , , , , | Comments Off